Thông tin quỹ VAVAF

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin Tp Đà Nẵng trực thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Tp Đà Nẵng, hoạt động dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bởi Hội đồng quản lý Quỹ.

Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin Tp Đà Nẵng : Đ/c Phan Thành Tiến – Phó chủ tịch Hội

* Thông tin tài khoản Hội : 

*** VND : 
Tên tài khoản : Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Tp Đà Nẵng.
– Tài khoản số:2000201071728 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp Đà Nẵng.
– Tài khoản số:56110000003442 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Tp Đà Nẵng.
*** NGOẠI TỆ (USD, EURO..)    
Tên tài khoản: Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng  
Số tài khoản: 0041370440474    
Tại : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng   
Địa chỉ: 140 Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Năng    
     
Account name: Da Nang association for Victims of Agent Orange dioxin   
Account Number: 0041370440474     
In: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Da Nang Branch   
SWIFT code: BFTVVNVX004    
Address: 140 Le Loi Street, Hai Chau district, Da Nang city