Sơ đồ tổ chức

A. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI :

1. Chủ tịch Hội  :           Ông Nguyễn Văn An                       –  Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Tp Đà Nẵng.

2. Phó Chủ tịch :

–         Ông Trà Thanh Lành          – Phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, PCT Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban công tác xã Hội, Trưởng Ban Tuyên truyền.           

B. BAN THƯỜNG VỤ HỘI

1.      Ông Nguyễn Văn An                            – Chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Tp Đà Nẵng

2.      Ông Trà Thanh Lành                            – Phó chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Tp Đà Nẵng

3.      Ông Bùi Chí Loan                                 – Phó chủ tịch thường trực Hội cựu chiến binh Tp Đà Nẵng

4.      Bà Nguyễn Thị Thu Hương                  – Phó giám đốc sở Lao động thương binh & xã hội Tp Đà Nẵng

5.      Ông Đặng Công Vinh                           – Chánh văn phòng Hội NNCĐ Da Cam/dioxin Tp Đà Nẵng

6.      Bà Phùng Thị Huỳnh Phúc                   –  chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Huyện Hòa Vang Tp Đà Nẵng.

7.      Ông Bùi Trung Hiếu                              – Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng 

****Các Chủ tịch Hội  qua các thời kỳ:  Đồng chí Nguyễn Thị Vân Lan  ( 2005-2007), đồng chí: Nguyễn Thị Hiền (2007-2017), đồng chí: Tô Năm (2018-2023).