Phối hợp tổ chức thông tin thời sự 6 tháng năm 2024

Chiều ngày 20/5, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ và Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2024 về nội dung “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các Chi bộ do đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo viên.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo thông tin với hội nghị về những nội dung chuyên đề Xây dựng và phát triển ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”; công tác đối ngoại Việt Nam năm 2023 những dấu ấn nỗi bật; những nhận diện về tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam cần định hình một bản sắc riêng để thực hiện vai trò “đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước”. Chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” hiện nay đang là chủ đề nóng được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc, chống phá. Thực tế đã khẳng định chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là kế sách quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, các thế lực thù địch đã lợi dụng các phương tiện truyền thông, nhất là Internet và các trang mạng xã hội để xuyên tạc, phủ nhận chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam”. Chúng cho rằng Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là kiểu đối ngoại quốc phòng không có lập trường, là ngả nghiêng, không thực chất, không rõ ràng, gió chiều nào theo chiều ấy, uốn kiểu nào cũng được, từ đó bôi nhọ rằng kiểu đối ngoại quốc phòng “ngoại giao cây tre” là không thể tin cậy, không nên tin và đi theo…Điểm tựa vững chắc cho Việt Nam trong quan hệ đối ngoại ngày nay chính là nền tảng tư tưởng của Đảng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa thành đường lối “ngoại giao cây tre”. Trên cơ sở nền tảng cho nền đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”; nét độc đáo của ngoại giao “Cây tre Việt Nam”; phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong tình hình mới. Những vấn đề nêu trên sẽ được cấp ủy chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc đến các đảng viên, đoàn viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình và nhiệm vụ được giao. Qua buổi thông tin thời sự này, sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên sẽ hiểu hơn về công tác đối ngoại, ngoại giao  Việt Nam trong thời gian đến.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG