Tổng kết Công tác Hội năm 2022 của một số Quận hội trên địa bàn Đà Nẵng
Bà Trần Thị Hồng, Thường vụ Thành hội, Chủ tịch quận hội Ngũ Hành Sơn trao Giấy khen của Thành hội cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Ngày 01/12/2022 Quận hội Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào hoạt động Hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm qua, các cấp Hội quận Ngũ Hành Sơn đã vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam được 940 suất quà và 25 suất trợ dưỡng thường xuyên, trị giá 466 triệu đồng. Ngoài ra, Chi hội các phường còn kêu gọi vận động nhiều nguồn lực để giúp đỡ cho nạn nhân da cam tại địa phương. Tại Hội nghị Tổng kết năm 2022 của 2 quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2022
Tổng kết Công tác Hội năm 2022 của một số Quận hội trên địa bàn Đà Nẵng
Ông Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Quận hội Thanh Khê hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Tổng kết Công tác Hội năm 2022 của một số Quận hội trên địa bàn Đà Nẵng
Các Chi hội thuộc quận Hội Thanh Khê ký kết giao ước thi đua năm 2023
Ngày 07/12/2022 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam năm 2022. Năm 2022, Quận hội Thanh Khê đã nổ lực vận động kêu gọi bằng nhiều hình thức để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận. Quận hội đã củng cố lại BCH, phát triển mới 4 hội viên; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các tin bài được đăng tải trên Báo Đà Nẵng, Tạp chí Da cam Việt Nam. Công tác vận động quỹ đạt hiệu quả tích cực; toàn quận đã vận động được gần 2.500 suất quà, hỗ trợ 02 chiếc xe lăn, hỗ trợ 11 suất tiền trợ dưỡng thường xuyên; với tổng số tiền 982 triệu đồng. Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Thanh Khê đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vận động kêu gọi tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho nạn nhân da cam và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.