Hội thành phố Đà Nẵng xây dựng Phòng Truyền thống
Mô hình Nhà Truyền thống Thành hội Đà Nẵng.

Phòng Truyền thống gồm: Khu khánh tiết; Nỗi đau và công lý; Vòng tay nhân ái; Khát vọng vươn lên; Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ... Phòng truyền thống hiện lưu giữ 72 hình ảnh tư liệu quý, huân chương, cờ truyền thống... Mỗi hiện vật, mỗi tấm ảnh trưng bày là một câu chuyện sinh động, ý nghĩa về sự quan tâm của lãnh đạo từ Trung ương đến thành phố, những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự nỗ lực vươn lên của nạn nhân chất độc da cam. Đây không chỉ là nơi lưu giữ kỷ vật về lịch sử của dân tộc mà còn ghi nhớ những nỗi đau, sự khát vọng vươn lên của nạn nhân chất đôc da cam trong vòng tay nhân ái của mọi người, lan tỏa, kêu gọi cộng đồng cùng nói lên tiếng nói của lương tri và công lý, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Phòng Truyền thống của Hội là địa chỉ văn hóa nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc của tổ chức Hội, của mỗi cá nhân, là niềm tự hào của cán bộ, nhân viên Thành hội, NNCĐDC trên địa bàn.

Phòng Truyền thống sẽ là ngọn nguồn hình thành những phẩm chất, sức mạnh cho mỗi con người, mỗi tập thể của Hội trong hành trình đi tới tương lai.

Dự kiến Phòng truyền thống của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 30/11/2022.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG