Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

CHÍNH PHỦ ——- Số: 58/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ Luật tổ chức Chính […]

Quyết định số 120/2004/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 120/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ HẬU QUẢ DO NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn […]

Giải quyết chế độ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, nhiều người không may nhiễm chất độc hóa học trước khi xuất ngũ. Người bị chất độc hành hạ bằng những căn bệnh nguy hiểm, có người để lại di chứng cho thế hệ con, cháu. Dù hậu quả ở mức nào, nỗi đau về […]