Bà đến thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng. Tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga có ông Tô Năm, Chủ tịch Hội; ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Hội cùng Văn phòng và Trung tâm.

Tại buổi làm việc, Ông Tô Năm - Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng đã chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của Hội TP. Đà Nẵng trong thời gian qua, nhất là những thuận lợi, khó khăn của Hội trong việc kêu gọi vận động, giúp đỡ nạn nhân và duy trì nuối dưỡng 110 em nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm; về tình hình nạn nhân của Đà Nẵng, có 2.476 người trực tiếp tham gia kháng chiến, 815 người là con cháu của họ và trên 13.000 người dân bị nhiễm chất độc hóa học, phần lớn các gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn, luôn cần có sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của mọi người để cuộc sống của gia đình nạn nhân ngày càng tốt hơn.

Sau khi nghe thông tin tình hình của Thành hội Đà Nẵng bà Trần Tố Nga đã đồng cảm chia sẻ và bày tỏ những khó khăn vất vả của Thường trực Hội cũng như nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng. Bà Trần Tố Nga đã trao đổi về tình hình vụ kiện cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cũng yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với các công ty hóa chất và sản xuất, thương mại chất độc da cam/dioxin của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, với 26 lần ra hầu tòa, 3 luật sư đại điện phía Việt Nam tham gia. Với mục tiêu vụ kiện là đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời làm cho các nước trên thế giới hiểu hơn về nỗi đau da cam của Việt Nam.