Ban Chấp hành Công đoàn đã thông tin, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam trong 92 năm qua; từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng; những đóng góp quan trọng của Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Công đoàn Thành hội Đà Nẵng đã vận động nữ đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phát huy sức sáng tạo và phẩm chất tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" tích cực thực hiện tốt phong trào"Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; đồng thời phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, trong đó mỗi nữ đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nội dung và tiêu chí thi đua: có tri thức, đạo đức, sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước một cách phù hợp, mang bản sắc riêng của Phụ nữ Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, Cấp ủy, Thường trực Thành hội và BCH Công đoàn Hội đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với tất cả các nhân viên nữ của Hội, đồng thời thực hiện tốt công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ NNCĐDC tại các cơ sở của Trung tâm ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Thành hội và Công đoàn đã tặng hoa, quà chúc mừng tất cả nhân viên nữ và tổ chức gặp mặt liên hoan chung vui cùng các nhân viên nữ của Hội.

Một số hình ảnh buổi gặp mặt

Thành hội Đà Nẵng: Gặp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam
Thành hội Đà Nẵng: Gặp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thành hội Đà Nẵng: Gặp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam