Thành hội Đà Nẵng nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2021

Ngày 24/3/2022 Khối Thi đua các Tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (Khối Thi đua) thành phố Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự Hội nghị có bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thi đua-khen thưởng thành phố, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 25 đơn vị thành viên trong Khối Thi đua.

Trong năm 2021, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Khối Thi đua đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua năm 2021 trong công chức, viên chức, người lao động và hội viên. Nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, sáng tạo đã thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân tham gia. Trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thực hiện Phong trào“Vì nạn nhân chất độc da cam” và “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Bằng nhiều hình thức tổ chức khác nhau với các hoạt động tuyên truyền, thông qua trên các lĩnh vực: Văn học-nghệ thuật; Khoa học-kỹ thuật; Đối ngoại nhân dân; Tuyên truyền báo chí; Tư vấn pháp luật; Khuyến học khuyến tài; Vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội; Công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; Các phong trào thi đua của thành phố Đà Nẵng, các đơn vị thành viên của Khối đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021.

Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động trong phong trào thi đua của Hội năm 2021, công tác vận động, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Trung tâm và cộng đồng. Năm 2021 Thành hội Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam 10/8 và nhiều chương trình hoạt động khác; đã có sức lan tỏa khơi dậy lòng nhân ái, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi người đối với gia đình nạn nhân chất độc da cam, từ đó toàn xã hội càng quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, để nạn nhân chất độc da cam vơi đi nỗi đau. Công tác vận động của Hội năm 2021 trong các dịp lễ, tết, ngày vì nạn nhân da cam 10/8, đạt trên 11 nghìn suất quà, các trang thiết bị và nhu yếu phẩm, với tổng số tiền 11 tỷ 50 triệu đồng, đã góp phần cùng thành phố thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và thành phố Đà Nẵng; bám sát chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong Khối thi đua về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; triển khai và hưởng ứng các phong trào thi đua trọng điểm, các cuộc vận động lớn do Trung ương và thành phố phát động; nâng cao chất lượng, hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, gắn nội dung thi đua với việc động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa sâu rộng trong Khối thi đua của thành phố Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho 4 tập thể

 

Bà Ngô Thị Kim Yến, tặng Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng cho 5 tập thể

Tại Hội nghị UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2021.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022 của các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua các Tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG