ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM THAM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM 10/8/1961-10/8/2021

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM THAM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM 10/8/1961-10/8/2021

 

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG