THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC GỬI TỚI NẠN NHÂN DA CAM VÀ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC GỬI TỚI NẠN NHÂN DA CAM VÀ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG