Hội thảo trực tuyến về qui trình xông hơi, giải độc theo phương pháp Hubbard tại Việt Nam

Ngày 18/12 Hội nạn nhân chất độc da cam Tp Đà Nẵng phối hợp với tổ chức ABLE và tổ chức FASA-Mỹ tổ chức Hội thảo trực tuyến về qui trình xông hơi,  giải độc theo phương pháp Hubbard tại Việt Nam. Mục đích là giúp nâng cao hiệu quả của chương trình thải độc cho các cựu chiến binh,  nạn nhân chất độc da cam và những người có nhu cầu.  Sau hơn 2 giờ trực tuyến được các nhà khoa học là giáo sư,  tiến sĩ,  bác sĩ của tổ chức ABLE ở Mỹ đã trao đổi những nội dung cơ bản về qui trình thải độc tố trong cơ thể con người về chất độc dioxin, các độc tố,  các kim loại nặng,  các hóa chất khác... , làm cho cơ thể trong sạch,  tâm trí minh mẫn.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG