Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan liên quan Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày 8/6/2020 Hội NNCĐ da cam/dioxin TP. Đà Nẵng tổ chức họp giao ban với các quận, huyện Hội để triển khai Kế hoạch số 113-KH/TWH ngày 15/4/2020 của Trung ương Hội và Kế hoạch số 124 - KH/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Ông Tô Năm (người đứng) Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng phát biểu lại hội nghị

 

Theo kế hoạch, Thành ủy Đà Nẵng giao cho Ban cán sự Đảng, UBND thành phố, Đảng, đoàn, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức sơ kết 5 năm về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; đồng thời, đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Sau sơ kết phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐ da cam.

          Tại cuộc họp giao ban Thành hội đã chỉ đạo và giao cho các quận, huyện Hội chủ động liên hệ và phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Công tác chuẩn bị hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

          Thành ủy Đà Nẵng cũng giao cho Ban Dân vận Thành ủy và Hội NNCĐ da cam/dioxin thành phố phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tham mưu cho Thành ủy xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết, đề xuất các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật để khen thưởng. Ban Dân vận Thành ủy và Hội NNCĐ da cam/dioxin thành phố đồng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, thời gian dự kiến vào tháng 7/2020./.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG