HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TP ĐÀ NẴNG ĐỒNG HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxn Việt Nam, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đà Nẵng, Ngày 8/4/2020 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã đến ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đà Nẵng với số tiền 10 triệu đồng, đây là Thành hội kêu gọi vận động cán bộ, nhân viên tham gia ủng hộ, nhằm đồng hành chia sẻ và tiếp sức cho đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ... đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG.