TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC HỘI GIỮA HỘI VAVA ĐÀ NẴNG VÀ HỘI VAVA HẢI PHÒNG

Ngày 16/3/2019 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tp Đà Nẵng và HộiNạn nhân chất độc da cam/dioxin Tp. Hải Phòng đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về công tác hoạt động Hội. Trong những năm qua, hoạt động công tác Hội giữa 2 đơn vị này được Trung ương Hội đánh gía cao rất cao. Tại buổi trao đổi lãnh đạo giữa hai hội đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua và hoạt động năm 2018, đồng thời hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Hội, công tác tuyên truyền, công tác vận động quỹ, công tác đối ngoại nhân dân, mô hình về chăm sóc trẻ ban ngày, mô hình xông hơi, giải độc cho nạn nhân da cam. Đây nhiệm vụ trọng tâm của Hội thực hiện theo nghị quyết Đại hội của Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội các cấp.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG