Đoàn Quỹ Ford đến thăm trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam và trẻ em bất hạnh Tp Đà nẵng

Ngày 26/10/2010, Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Đoàn Quỹ Ford gồm các nhà tài trợ và Ông Baileys – Giám đốc sáng kiến đặc biệc về chất độc da cam của Quỹ Ford đã đến thăm và giao lưu và tặng quà cho các em nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam và trẻ em bất hạnh Tp Đà Nẵng

Nhật Quang