Tại buổi Lễ kết nạp đồng chí Tô Năm, Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thúy An; đồng thời Bí thư Chi bộ nhấn mạnh là Đảng viên đồng chí Nguyễn Thị Thúy An phải thực hiện đúng Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chấp hành việc phân công, điều động của tổ chức, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, luôn phấn đấu rèn luyện học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau 12 tháng đủ điều kiện để chi bộ xét đề nghị cấp trên công nhận đảng viên chính thức. Đảng viên mới Nguyễn Thị Thúy An tuyên thệ trước Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập thể Chi bộ Hội.

Chi bộ Hội thành phố Đà Nẵng Kết nạp Đảng viên mới
Đảng viên mới Nguyễn Thị Thúy An cùng ch bộ Hội NNCĐ DC/dioxin tp Đà Nẵng