HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 7 - KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023. SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày 09/7/2021 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp Hành lần thứ 7 - khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội Nghị có đại diện Ban Dân Vận Thành uỷ, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc TP. Đà Nẵng. Chủ trì Hội nghị ông Tô Năm - Chủ tịch Thành hội. Tại hội nghị các đồng chí Uỷ viên BCH đã nghe báo cáo hoạt động của hội và báo cáo công tác kiểm tra,  giám sát trong 6 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm,  trong đó chú trọng đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, cũng tại Hội nghị các  thảo luận của BCH phát biểu xây dựng tổ chức Hội ngày càng mạnh hơn, vận động nguồn lực nhiều hơn nhằm giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố có điều kiện sống tốt hơn. 
​Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy còn nhiều khó khăn về dịch bệnh Covid -19 thành Hội cùng các cấp Hội ở cơ sở và Trung tâm vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức cá nhân trong nước; phối hợp với các hội, đoàn thể vận động tiền và hiện vật được 4 tỷ 736 triệu đồng, cụ thể: Duy trì mối quan hệ truyền thống Hội vận động các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ tổng số tiền 1. tỷ 330 triệu đồng; kết nối vận động các tổ chức, cá nhân mới ủng hộ tổng số tiền 850 triệu đồng; quận/huyện Hội, Chi hội phường/xã và hai Cơ sở Trung tâm công tác vận động cũng như cầu nối các nhà hảo tâm vận động được 2 tỷ đồng; Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổng kinh phí 556 triệu đồng.
 
ông Tô Năm - Chủ tịch thành Hội chủ trì Hội Nghị
ông: Trà Thanh Lành - Phó chủ tịch Thành Hội báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm
 
BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG