Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam

THẢM HỌA DA CAM VIỆT NAM (10/8/1961 - 10/8/2021) 

HÀNH ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

ĐỒNG HÀNH CHIA SẼ NỖI ĐAU DA CAM