A. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI :

1. Chủ tịch Hội  :           Ông Tô Năm                       -  Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Tp Đà Nẵng.

2. Phó Chủ tịch :                

-         Ông Trà Thanh Lành          - Phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, PCT Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban công tác xã Hội, Trưởng Ban Tuyên truyền,  Giám đốc Trung tâm Xông hơi, giải độc và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.           

-         Ông Phan Thành Tiến        - PCT Hội đồng quản lý quỹ , Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin Tp Đà Nẵng, Trưởng Ban công tác đối ngoại.

B. BAN THƯỜNG VỤ HỘI

1.      Ông Tô Năm                           – Chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Tp Đà Nẵng

2.      Ông Trà Thanh Lành              – Phó chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Tp Đà Nẵng

3.      Ông Phan Thành Tiến            – Phó chủ tịch Hội NNCĐ da cam dioxin Tp Đà Nẵng

4.      Bà Lê Thị Tám                        – Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Tp Đà Nẵng

5.      Ông Bùi Chí Loan                   – Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh Tp Đà Nẵng

6.      Ông Huỳnh Văn Hoa              –  chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Tp Đà Nẵng.

7.      Bà Trần Thị Hồng                    – Chủ tịch Hội NNCĐ da cam quận Ngũ Hành Sơn 

****Các Chủ tịch Hội  qua các thời kỳ:  Đồng chí Nguyễn Thị Vân Lan  ( 2005-2007), đồng chí: Nguyễn Thị Hiền (2007-2017).