Vavadanang

Vavadanang

Trong 2 ngày 16-17/4/2018 Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có 40 Đại biểu chính thức đại diện cho 97 hội viên của 4 Chi hội phường trong toàn quận tham dự. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Đà Nẵng, Ông Phùng Văn Cưng phó bí thư thường trực, Ông Nguyễn Hòa, PCT.UBND quận Ngũ Hành Sơn. Với khẩu hiệu “Đoàn kết-Nhân ái-Chủ động-Sáng tạo”. Đây là Đại hội điểm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.   

   

Theo báo cáo của quận hội, trong nhiệm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành hội, Quận ủy, UBND, sự phối kết hợp của mặt trận, các đoàn thể, tổ chức Hội từ quận đến cấp phường đã được củng cố từng bước góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam ngày hiệu quả hơn. Đến nay, toàn quận có4/4 chi hội phường,có 97 hội viên tự nguyện gia nhập, với trên 500 nạn nhân chất độc da cam.

          Cùng với sự phát triển của tổ chức Hội, công tác thông tin truyền thông được quận Hội chú trọng quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về tác hại, hậu quả của chất độc da cam/dioxin, tạo được sự thông cảm, chia sẻ của toàn xã hội nhằm thúc đẩy phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ quốc tế cũng ngày càng được mở rộng, vừa kêu gọi giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân, vừa góp thêm tiếng nói cùng với Thành Hội đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

          Trong 5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng rất quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam tại cộng đồng. Bằng biện pháp hoạt động Hội cũng ngày càng phong phú, đa dạng, kể cả công tác phối hợp hành động với các hội đoàn thể và các cơ quan thông tin, truyền thông, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn quận... Từ đó tạo ra nhiều khả năng vận động các nguồn quỹ. Trong nhiệm kỳ qua quận Hội và các cấp Chi hội 4 phường đã kêu gọi, vận động bằng nhiều hình thức như, hỗ trợxây mới và sửa chữa nhà tình thương, tặng tiền trợ dưỡng thường xuyên, tặng xe lăn, xe đạp, vốn sinh kế,thăm hỏi, tặng quà... với số tiền gần 3 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 2.500 lượt người nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng còn nhiều khó khăn cần được khắc phục trong thời gian đến. Đó là hoạt động của tổ chức quận Hội cấp phường chưa hiệu quả, 100% cán bộ chi hội kiêm nhiệm, không có định suất cố định, tham gia với tinh thần tự nguyện, không có kinh phí hoạt động, dẫn đến hiệu quả hoạt động Hội còn hạn chế. Trong khi đó, số lượng nạn nhân của quận nhiều yêu cầu được quan tâm chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ quá nhiều mà khả năng của quận hội chưa đáp ứng yêu cầu; một số chi hội chưa chủ động trong công tác, kêu gọi, vận động, xây dựng quỹ hội....

          Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”

          Trong nhiệm kỳ đến, quận hội Ngũ Hành Sơn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục khó khăn, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tốt hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và từng bước cải tiến các mặt công tác chuyên môn sát với tình hình thực tế của địa phương để chăm sóc nạn nhân tốt hơn; thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, cơ quan tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để vận động xây dựng Quỹ Hội và chăm sóc nạn nhân; quan tâm làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quận để xây dựng quỹ hộiđạt 3 tỷ đồng như báo cáo Đại hội đề ra.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Đà Nẵng, đã biểu dương và đánh gía cao những hoạt động của quận Hội Ngũ Hành Sơn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra 5 mục tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ đến, đó là; thực hiện tốt về công tác tổ chức hội, công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, công tác chế độ chính sách cho nạn nhân, công tác tuyên truyền vận động quỹ, công tác đối ngoại nhân dân. 

Thành hội đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân, đã có nhiều đóng góp tích cực trong nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2018. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15thành viên; Bà Trần Thị Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng bầu 10 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 vào tháng 6/2018.

BAN TUYÊN TRUYỀN

 

Ngày 09/4/2018 Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 4/2018 và Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thúy Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam TP. Đà Nẵng có 09 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên dự bị,  trong quý 1/2018 Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng về công tác xây dựng đảng, tổ chức công đoàn.

Trong quý 1/2018 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và cấp Hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền, kêu gọi, vận động được gần 2.567 xuất quà Tết, hỗ trợ 58 xuất tiền trợ dưỡng thường xuyên, 11 xuất học bổng, hỗ trợ đột xuất, khó khăn cho 20 gia đình, hỗ trợ 22 con heo giống cho trung tâm và cộng đồng, với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị Chi bộ đã thống nhất bầu Đồng chí Tô Năm, Chủ tịch Hội, giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

 BAN TUYÊN TRUYỀN

 

Ngày 10/4/2018 Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và ký kết giao ước thi đua. Dự Hội nghị có Ông Đặng Chí Thành, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng thành phố, cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên của khối.

Trong năm qua 24 đơn vị thành viên của khối đã nổ lực lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Khoa học-kỹ thuật, văn học-nghệ thuật, ngoại giao nhân dân, thông tấn báo chí, tuyên truyền pháp luật, khuyến học khuyến tài, vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội,các phong trào thi đua của thành phố Đà Nẵng. Trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng là thành viên của khối đã tham gia các hoạt động chung của phong trào thi đua khối, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ NNCĐ da cam có hiệu quả và các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị và tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Trong năm 2018 khối có thêm 01 thành viên mới tham gia khối đó là Hội Khoa học, Kỹ thuật cầu đường Đà Nẵng. Hội nghị tập trung thảo luận, nghiên cứu và đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018,Trong 25 thành viên trong khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

BAN TUYÊN TRUYỀN 

Nằm trong chương trình hoạt động của Đoàn tàu Hải quân Mỹ (Hoa Kỳ)(gồm tàu: sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer chở theo 6000 người thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9/3/2018.

Sáng ngày 7/3/2018 các thành viên thủy thủ đoàn đã có chuyến thăm, buổi giao lưu âm nhạc, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP. Đà Nẵng, cùng tham dự có Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Tim Liston, về phía lãnh đạo Hội Ông Tô Năm, Chủ tịch Thành hội, tại buổi giao lưu các thủy thủ đoàn tàu hải quân đã chia sẻ với các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng về chương trình âm nhạc, giao lưu thể thaovà các hoạt động khác..., tuy nhiên các em nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm không được trực tiếp nhìn thấy chiếc hạm đội 7 của đoàn, nhưng các cháu được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình yêu thương với các thủy thủ của đoàn,là người trực tiếp điều khiển, đây là chương trìnhhoạt động nhân đạo của đoàn tàu Hải quân Mỹ, góp phần thét chặt thêm mối quan hệ, hợp tác, tình hữu nghị và phát triển giữa hai nước trong thời gian đến.

Ngày 13/3/2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã tiếp đoàn Mỹ đến thăm, làm việc và giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng là đoàn Tổ chức “Cựu chiến binh vì Hòa bình” (Veterans For Peace-VFP), Mỹ gồm 37 thành viên do ông Chuck Searcy, Phó Chủ tịch Chi hội VFP 160 tại Việt Nam làm Trưởng đoàn; và đoàn Tổ chức “Quỹ Hòa giải và Phát triển” (The Fund for Reconciliation & Development - FRD) gồm 17 thành viên do ông John McAuliff, Giám đốc Điều hành FRD làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp và giao lưu Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng giới thiệu với các đoàn Mỹ về hoạt động của Hội trong thời gian qua và cho biết hiện nay thế hệ thứ 3 của người Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng chất độc da cam. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, xã hội và các tổ chức quốc tế quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhưng nhìn chung đời sống của nạn nhân chất độc da cam còn nhiều khó khăn. Hội cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức cựu chiến binh Mỹ đã dành cho nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua và đề nghị các tổ chức VFP, FRD nói riêng và các cơ quan, tổ chức, xã hội Mỹ nói chung tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để góp phần nâng cao đời sống của nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới.

Trong chuyến hành trình xe đạp nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức Trẻ em Việt Nam - COV (Children of Viet Nam) Ngày 15/3/2018 tổ chức COV phối hợp với Câu Lạc bộ xe đạp thể thao TP. Đà Nẵng, tổ chức chuyến thăm và giao lưu, tặng quà cho các em NNCĐ da cam  tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP. Đà Nẵng - cơ sở 3. Tại đây tổ chức COV đã được lãnh đạo Thành hội tiếp và giới thiệu mô hình, chia sẻ về những hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua, trong đó có sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức COV như; hỗ trợ xây dựng nhà làm nấm cho Trung tâm, hỗ trợ cháo dinh dưỡng và tặng quà thường xuyên... Trong thời gian đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Đà Nẵng rất mong tổ chức COV tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để Trung tâm duy trì và nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho các NNCĐ da cam trên địa bàn thành phố, nhằm giúp cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam bớt khó khăn trong cuộc sống, để các em nạn nhân da cam tự tin, vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Page 8 of 8